Logo Loading
Prijsklasse: van 200€ naar 2.500.000€
Land Opp bereik: van 10 m2 naar 1.000 m2
Andere mogelijkheden

Hoe weet ik of ik over voldoende inkomsten beschik om een pand te huren?

  • Home

Hoe weet ik of ik over voldoende inkomsten beschik om een pand te huren?

Pi Vastgoed & Advies is een BIV-erkend makelaarskantoor. We hebben dus een professionele verplichting tegenover u, de huurder, om te onderzoeken of u uw droompand financieel comfortabel kunt huren. We hanteren hiervoor de onderstaande basisregel:

Gezamenlijk netto-inkomen van (alle) huurder(s)* ≥ 3 keer de totale huurprijs**

* Het inkomen dat u (individueel of met uw samenwonende partner) maandelijks werkelijk uitbetaald krijgt. Dit is dus het loon dat u netto overhoudt na aftrek van onder andere belastingen en sociale bijdragen.

** De totale huurprijs bedraagt de basishuur en eventuele gemeenschappelijke kosten of de huur van een garage(box).

We geven u hieronder even een concreet voorbeeld mee.

Appartement: €750/maand
Huur garage(box): €50/maand
Gemeenschappelijke kosten: €50/maand

U moet als huurder (of alle inwonende huurders samen) in dit geval, volgens onze basisregel, dus over minstens €2550 (3 x (750 + 50 + 50)) netto-inkomen beschikken.

Uw netto-inkomen kan bestaan uit het maandelijks loon dat u ontvangt van uw werkgever, inkomsten uit een zelfstandige activiteit, uitkering of pensioen. Daarnaast wordt echter ook uw spaargeldalimentatie en (een deel van) eventuele kinderbijslag in aanmerking genomen. Het is daarom belangrijk om in uw online huurprofiel uw inkomstenbronnen zo duidelijk mogelijk aan te geven, samen met de documenten die deze inkomsten aantonen.

Download document

Geef uw naam en emailadres in om het document op te laden

Compare